Cirkulær tankegang

BIRN koncernens forretningsmodel bygger på en cirkulær økonomisk tankegang. For os har det længe været sund fornuft at forholde sig til, hvordan vi anvender og forbruger klodens ressourcer. Vi upcycler affaldsmaterialer, genanvender vores egne materialer i lukkede kredsløb og udvikler produkter med lang levetid, der kan genbruges i det uendelige. For netop at kortlægge materiale og affaldsstrømmen udarbejder BIRN løbende livscyklusanalyser.

Fremstilling og forarbejdning af støbejern giver dog også anledning til en række affaldsprodukter. Vores affaldshåndtering har længe været baseret på affaldshierakiet, men med en cirkulær tilgang skal vi være endnu mere bevidste omkring, hvordan vi skaber mere værdi og spilder færre ressourcer. Hvad andre industrier kategoriserer som affald kan være en ressource for os, og omvendt.

Eksempler på genanvendelse

2024-05-01 Råvareforbrug

  98% af sandet fra støbeprocessen hos BIRN i Holstebro genanvendes
  93% af materialerne i BIRNs støbejern er genanvendt materiale som fx skrot
  50% reduceret forbrug af skæreolie hos KOCKUMS MASKIN sker ved at rense og genanvende olien i maskinerne
  34% af rumvarmen hos BIRN i Holstebro kommer fra genanvendt varme fra produktionen
  25% af smeltejernet hos BIRN i Holstebro stammer fra genanvendte spåner og dæktråd fra brugte bildæk

 

Genanvendelse af støbesand

For at sikre en god sandkvalitet udskiftes dagligt to procent af vores støbesand med nyt sand.
Det udskiftede sand ender dog ikke som deponi, men bliver i stedet genanvendt til bygge- og anlægsprojekter.

Læs mere om processen

Fordeling af

Råvareforbrug

Materialesammensætningen i støbejern består både af jomfruelige og genbrugsråvarer. Genanvendte råvarer omfatter skålskrot, bearbejdningsspåner og omgangsjern fra støbeprocessen. De jomfruelige råvarer omfatter råjern og legeringsmaterialer.

Forbrug til smeltning
Pressemeddelelse

Cirkulært projekt giver økonomisk håndsrækning

Et optimeringsprojekt har forøget mængden af såkaldte dæktrådsbriketter i BIRNs smeltejern fra 15 til 25 procent. Foruden at holde materialeomkostningerne nede, så kommer projektet også miljøet til gode; briketterne består nemlig af blandt andet ståltråd fra brugte bildæk, som nu ryger i smelteovnene hos BIRN.

Miljø

Som en af Nordeuropas største støberikoncerner, og dermed udleder af drivhusgasser, er vi forpligtet til at fortsætte vores arbejde med at reducere emissioner forbundet med vores drift.

Læs mere