Reducering af forbrug

I BIRN ønsker vi at udvise ansvarlighed ved at minimere vores negative indflydelse på natur
og miljø. Det betyder blandt andet, at vi arbejder målrettet på at reducere vores energiforbrug, at øge
genanvendelse af både naturressourcer og overskydende varme, og at vi undersøger, hvordan vi kan
bidrage positivt til vores omgivelser. 

Som følge af energiintensive processer ved høje temperaturer samt et stort forbrug af råstoffer, tegner verdens jern-og stålproduktion sig for en stor del af den globale udledning af drivhusgasser. Som en af Nordeuropas største støberikoncern, og dermed udleder af drivhusgasser, er vi forpligtet til at fortsætte vores arbejde med at reducere emissioner forbundet med vores drift og indvie interessenter i vores resultater.

Kortlægning af CO2 emissioner

I 2022 har BIRN indgået et samarbejde med ReFlow, der skal være med til at kortlægge virksomhedens CO2 udledninger på vores processer og produkter. Samarbejdet er en del af den bæredygtige strategi for hele BIRN Koncernen, og skal være med til at kunne opsætte endnu mere ambitiøse og realistiske mål fremover.

Vi er nået i mål med at etablere en sammenlignelig og mange steder automatisk dataopsamling, så vi har et overblik over, hvordan vores CO2-udledning fordeler sig i de tre forskellige scopes.

2024-05-01 Scope 1-2-3 illustration

CO2-ækvivalentudledninger
Diagrammet viser procentfordelingen af CO2-ækvivalentudledninger fra BIRN i Holstebro i 2022:

2024-05-01 Scope 1-2-3 BIRN graf

Energiforbrug

At optimere vores energiforbrug er et af de områder, hvor vi kan gøre en aktiv indsats for at reducere vores aftryk på klimaet. Det drejer sig især den strøm vi bruger til smeltning, varmholdning, støbning samt bearbejdning af støbejern.

Naturgasforbrug

Hvert år støber BIRN ca. 45.000 tons støbejern og tegner sig for den absolut højeste andel af vores forbrug
af naturgas i BIRN Group. Det er vores mål at blive uafhængig af fossile brændsler i 2040, og vi har i den forbindelse foretaget investeringer i alternative energiformer, og har stor fokus på at øge andelen af vedvarende energi i vores energimix.

Cirkulær forretningsmodel

BIRN koncernens forretningsmodel bygger på en cirkulær økonomisk tankegang. For os har det længe været sund fornuft at forholde sig til, hvordan vi anvender og forbruger klodens ressourcer.

 
 
Læs mere

Din certificerede partner!

Hos BIRN sætter vi hele tiden nye mål for at anvende ressourcer mere effektivt i vores processer. Dette gør vi blandt andet ved at minimere affald og forbedre vores energieffektivitet.

Læs mere om vores certificeringer

Bæredygtighed

ESG - Environment, Social og Governance

BIRN Group bliver omfattet af det nye EU-direktiv om bæredygtighedsrapportering (Corporate Sustainability Reporting Directive) fra 2026. Vi er dog allerede i fuld gang med at dokumentere og skabe overblik over, hvordan vi arbejder med bæredygtighed i hele koncernen.

Læs mere her