Reducering af forbrug

Som følge af energiintensive processer ved høje temperaturer samt et stort forbrug af råstoffer, tegner verdens jern-og stålproduktion sig for en stor del af den globale udledning af drivhusgasser. Som en af Nordeuropas største støberikoncern, og dermed udleder af drivhusgasser, er vi forpligtet til at fortsætte vores arbejde med at reducere emissioner forbundet med vores drift og indvie interessenter i vores resultater.

Kortlægning af CO2 emissioner

I 2022 har BIRN indgået et samarbejde med ReFlow, der skal være med til at kortlægge virksomhedens CO2 udledninger på vores processer og produkter. Samarbejdet er en del af den bæredygtige strategi for hele BIRN Koncernen, og skal være med til at kunne opsætte endnu mere ambitiøse og realistiske mål fremover.

 

Energiforbrug

At optimere vores energiforbrug er et af de områder, hvor vi kan gøre en aktiv indsats for at reducere vores aftryk på klimaet. Det drejer sig især den strøm vi bruger til smeltning, varmholdning, støbning samt bearbejdning af støbejern.

I samarbejde med Fellowmind, Inuatek og Syddansk Universitet har BIRN igangsat et større projekt til indsamling af energi- og procesdata fra smelteovne, maskinpark og andet produktionsudstyr. Formålet er at få en bedre dataindsigt, som kan føre til beslutninger, der kan minimere energiforbrug og klimaaftryk markant. Læs artiklen omkring samarbejdet her.

Din certificerede partner!

Hos BIRN sætter vi hele tiden nye mål for at anvende ressourcer mere effektivt i vores processer. Dette gør vi blandt andet ved at minimere affald og forbedre vores energieffektivitet.

Læs mere om vores certificeringer

Varmegenvinding

Hvert år støber BIRN ca. 45.000 tons støbejern. Produktion af støbejern indebærer nogle energiintensive processer ved høje temperaturer, der afgiver store mængder varme fra køling. I stedet for at lade energien gå til spilde, har vi i en årrække arbejdet på at udnytte overskudsvarmen fra bl.a. smeltning, varmholdning, støbning og varmebehandling. Udover dette udnytter vi genvinding fra ventilationsanlæggene.

Historisk set har man i BIRN udledt overskudsvarmen ovenud fra køletårne. I dag kører køletårnene med reduceret drift, og varmen bliver brugt til rumopvarmning af bygningerne.

25 %

af vores rumvarme kommer fra genvinding fra produktionen

6293 MWh

varmegenvinding i 2021

37 %

reduktion af fyringsolie og smøreolie

Overfladebehandling-2-1

Ny og forbedret overfladebehandling

I 2018 påbegyndte BIRN arbejdet med et nyt overfladebehandlingsanlæg, som har medført en lukning af det tidligere maleranlæg og tilhørende store tørreovne.

- Læs mere

Cirkulær forretningsmodel

BIRN koncernens forretningsmodel bygger på en cirkulær økonomisk tankegang. For os har det længe været sund fornuft at forholde sig til, hvordan vi anvender og forbruger klodens ressourcer.

 
 
Læs mere