Hos BIRN har vi været certificeret på ledelsessystemer i mere end 20 år og arbejder aktivt med kontinuerligt at forbedre systemerne til gavn for BIRN, vores kunder og andre interessenter.

Vores certifikater:

IATF 16949
ISO 14001
ISO 45001
ISO 50001
BV Mode II Certifikat
EcoVadis
Close Open IATF 16949

IATF 16949

IATF 16949 er en globalt anvendt standard inden for kvalitetsstyring og -ledelse, og er som den eneste standard anerkendt af de fleste OEM's inden for bilindustrien. Alle krav i kvalitetsledelsesstandarden ISO 9001 er inkluderet i IATF 16949, der på den måde er bilindustriens overbygning til ISO 9001.
IATF 16949 certificering kan opnås af en organisation, der er aktiv med produktion, processer og montage inden for bilindustriens forsyningskæde.
BIRN er IATF 16949 certificeret og opfylder dermed kravene i begge standarder.
Certificeringen betyder at BIRN, gennem sin kvalitetspolitik og sit kvalitetsledelsessystem, sikrer efterlevelse af bilproducenternes stramme krav om at arbejde systematisk med at reducere variation og spild i processer, at dokumentere, at sikre sporbarhed og at produktkvalitet til stadighed lever op til kundens krav og forventninger.

  Download certifikatet

 
800x600_IAFT 16949
Close Open ISO 14001

ISO 14001

BIRN er ISO 14001 certificeret. Certificeringen indebærer at BIRN, gennem sit miljøledelsessystem, sikrer efterlevelse af de gældende miljømæssige lovkrav og arbejder systematisk med løbende forbedringer i forhold til at minimere påvirkning af miljøet.
Dette sker ved at BIRN foretager nødvendig risikostyring og miljøkortlægning. Herunder forstår og handler på de miljømæssige konsekvenser, der måtte forekomme som følge af de aktiviteter og services, som virksomheden udfører samt de produkter BIRN fremstiller. BIRN har dermed fastlagt en miljøpolitik og miljømålsætninger og er hertil underlagt at dokumentere, hvordan miljømæssige forhold bliver styret og at nødvendige kontrolforanstaltninger er implementeret. 

  Download certifikatet

 
800x600_ISO 14001
Close Open ISO 45001

ISO 45001

BIRN er ISO 45001 certificeret. Certificeringen betyder at BIRN, gennem sit arbejdsmiljøledelsessystem, sikrer efterlevelse af de gældende arbejdsmiljømæssige lovkrav og arbejder systematisk med løbende forbedringer, og sikrer at BIRN forbliver en sund og sikker arbejdsplads. Certificeringen sikrer, at BIRN kortlægger virksomhedens væsentlige risici i forhold til arbejdsmiljø og sikkerhed. Herunder arbejder med handlinger til løbende forbedring af sikkerhed og arbejdsforhold for medarbejdere og andre, der arbejder på virksomhedens vegne.
BIRN har fastlagt en arbejdsmiljøpolitik og arbejdsmiljømålsætninger og er hertil underlagt at dokumentere, hvordan sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige forhold bliver styret.

  Download certifikatet

 
800x600_ISO 45001
Close Open ISO 50001

ISO 50001

BIRN er ISO 50001 certificeret. Certificeringen indebærer, at BIRN har fastlagt en energipolitik og energimålsætninger. BIRN sikrer, gennem sit energiledelsessystem, at virksomheden kortlægger sine energiforbrugende enheder samt løbende arbejder med at minimere energiforbruget og dermed miljøpåvirkningen. Certificeringen bidrager til at opnå bedre energimæssige resultater og dermed øget rentabilitet.
ISO 50001 certificeringen sikrer, at BIRN gennem måling, dokumentation, rapportering og benchmarking af energiforbruget arbejder kontinuerligt med energiforbedringer og understreger, at en fornuftig forvaltning af energiforbruget prioriteres højt hos BIRN.

   Download certifikatet

 
800x600_ISO 50001
Close Open BV Mode II Certifikat

BV Mode II Certifikat

Marine og offshore sektoren stiller særlige krav til certificering af f.eks. skibe og komponenter, som indgår heri. BIRN er BV Mode II certificeret ved Bureau Veritas Marine. Det betyder, at Bureau Veritas har set og gennemgået, hvordan vi hos BIRN gennemfører og analyserer diverse tests på støbejernskvaliteter, og efterfølgende kan udstede materialecertifikat, hvis kunden efterspørger det.
BV Mode II certificeringen viser, at BIRN er anerkendt af BV til at levere materialecertifikat på sine støbte produkter, som måtte indgå i et skib certificeret af Bureau Veritas Marine, hvis BIRN’s kunde i sin ordre kræver et sådan specielt certifikat.

   Download certifikatet

 
800x600_BV Mode II
Close Open EcoVadis

EcoVadis

EcoVadis anses som verdens førende inden for sit område og er anerkendt for sine grundige og detaljerede analyser af virksomheders bæredygtighed baseret på en række forskellige kriterier inden for klima, miljø, arbejds- og menneskerettigheder, etik og indkøb. I 2023 har hele BIRN Group fået fornyet vores EcoVadis-certificering.
Resultatet af certificeringen er vurderet ud fra vores indsatser inden for henholdsvis E-, S og G-områderne, hvor vi inden for E-området blandt andet er lykkedes med at mappe vores affaldsstrømme, har trænet vores medarbejdere i forhold til energioptimering samt har forbedret energieffektiviteten via teknologi og opgraderinger af udstyr. På S-området har vi blandt andet gennemgået udstyr i forhold til sikkerhed samt indført tilbud om helbredstjek til medarbejderne. 
På G-området har vi blandt andet etableret whistleblower-ordning og er blevet anerkendt for høj IT-sikkerhed.

 
EcoVadis
kontakt

Vi er en datadreven virksomhed, og ønsker du yderligere dokumentation på vores certificeringer, er du velkommen til at kontakte os.

Lars Jørgensen, Teknisk Direktør (CTO)

Kontakt os