En støberiteknikers hverdag foregår typisk i et højteknologisk produktionsmiljø på jern- og metalstøberier, hvor man kommer til at støbe mange forskellige produkter som skibspropeller, aluminiumchassis til motorcykler eller gearkasser til lastbiler – bl.a. ved hjælp af CAD-programmer og CNC-programmering.

Medarbejdere af den rette støbning
For at sikre arbejdskraften fremover arbejder Birn målrettet på hele tiden at have en fødekæde af nye talenter. Et af midlerne er at hente støberiteknikeruddannelsen til Danmark.

Indtil for nylig lå støberiteknikeruddannelsen i Jönköbing i Sverige, og det har gjort det vanskeligt at få både unge og ældre medarbejdere til at tage en støberiteknisk uddannelse, som den danske støberibranche har så hårdt brug for. Det mærker man også hos Birn, som står over for et stort generationsskifte i virksomheden, idet rigtig mange loyale og fagligt dygtige medarbejdere, der har været på virksomheden i mange år, skal på pension over de næste 10 år.

Støberiteknikeruddannelsen kommer hjem
Derfor har Vald. Birn sammen med repræsentanter for resten af branchen i mange år arbejdet på at trække uddannelsen tilbage til Danmark, så det store behov for flere faglærte støberiteknikere har bedre chancer for at blive opfyldt. Og det er nu lykkes. Siden 1. august 2021 har Uddannelses Center Holstebro (UCH), som den eneste skole i Danmark, tilbudt støberiteknikeruddannelsen.

Det er blevet muligt ved, at Birnfonden i tæt samarbejde med Færchfonden har finansieret selve flytningen af uddannelsen fra Sverige med et større mio. beløb, der bl.a. er gået til teknisk udstyr, lokaleindretning og lærerkræfter.

“Støberi er et kæmpe fag, hvor man aldrig bliver færdig med at lære.”

Kim Kunstmann, Støberiteknikerlærling

Løft til ufaglærte talenter
Men selv om fondene er kommet med midlerne, så er det et projekt, som hele støberibranchen skal have glæde af. For at sikre at der også er elever til støberiteknikeruddannelsen i Holstebro, har branchen derfor etableret en brancheforening, der vil arbejde for at skabe det nødvendige elevgrundlag til uddannelsen. Det skal bl.a. ske ved at yngre studerende på støberiteknikeruddannelsen skal fungere som rollemodeller, som sammen med branchefolk tager rundt til uddannelsesmesser, skolearrangementer, uddannelsesinstitutioner og jobcentre for at fortælle om uddannelsen og skabe interesse for den.

Håbet er, at de mange ufaglærte talenter, der er hos Birn og i branchen i det hele taget, vil få lyst til at få det formelle teoretiske og faglige løft, som den 3,5-årige uddannelse som støberitekniker kan give. Og at uddannelsen kan tiltrække helt nye talenter til området.
Lykkes det, kan fødekæden af talenter opretholdes og jernstøberibranchen gives endnu større muligheder for at overleve som erhverv i Danmark.

Efteruddannelse og opkvalificering
Udover hjemtagelsen af støberiteknikeruddannelsen efteruddanner Vald. Birn løbende sine medarbejdere både via AMU-kurser og en række interne kurser. F.eks. har man introduceret støberiakademiet, hvor Vald. Birn sørger for interne lærerkræfter, som uddanner medarbejderne i støberitekniske begreber og øger fagligheden.

Læs mere om Støberiteknikeruddannelsen på www. stoberitekniker.nu.