En støberiteknikers hverdag foregår typisk i et højteknologisk produktionsmiljø på jern- og metalstøberier, hvor man kommer til at støbe mange forskellige produkter som skibspropeller, aluminiumchassis til motorcykler eller gearkasser til lastbiler – bl.a. ved hjælp af CAD-programmer og CNC-programmering.

Vi tager ansvar for at uddanne fremtidens støberiteknikere

BIRN er et af Nordeuropas største støberier, og med rødder tilbage fra 1896 er det en mangeårig og meget solid støbetradition, som virksomheden bygger på. Vi har derfor også været en af de bærende kræfter i at få etableret uddannelsen som støberitekniker i Danmark igen, og det lykkedes i 2021, blandt andet i tæt samarbejde med UC Holstebro. BIRN har omkring otte støberiteknikerlærlinge ad gangen.

Hos BIRN har vi brug for kvalificeret arbejdskraft i støberiet, og vi kigger ind i et ret stort generationsskifte med en høj gennemsnitsalder inden for støberiteknikerfaget i løbet af de kommende år. Vi har derfor selv et stort ansvar for at tiltrække nye og yngre medarbejdere, som kan bygge oven på de mere erfarne kræfter. Vi er meget stolte af både at have været med til at få bygget uddannelsen op i Danmark og at tilbyde en meget struktureret uddannelsesplan for de lærlinge, vi har her hos os.

På den 3,5 årige uddannelse som støberiteknikerlærling hos BIRN, kommer man først rundt og snuser til alle afdelinger i støberiet for at få et godt helhedsindtryk og en god all-round-viden om faget. Efterfølgende går man mere i dybden med konkrete dele af støberiarbejdet.

Populære morgenmøder for lærlinge 
Hos BIRN gør vi i det hele taget meget ud af at give støberiteknikerlærlingene en god forståelse for de mange forskellige processer i støbning, så det bliver tydeligt for dem, hvorfor de enkelte trin er vigtige hver især. Samtidig skal støberiteknikerlærlingene også opleve, at de er en aktiv og vigtig del af virksomhedens dagligdag. Derfor har vi blandt andet indført morgenmøder, kun for lærlinge, hver anden uge, hvor de får en dybere faglig indsigt i tekniske problemstillinger eller generel videndeling om støberitekniske emner. Et tiltag, som der er stor begejstring for blandt lærlingene.

Støberiteknisk chef Kurt Bjarne Larsen er ansvarlig for støberiteknikerlærlinge hos BIRN. Han har flere gange oplevet, at selv lærlinge, som egentlig havde fri på dagen, alligevel dukker op for at være med på morgenmødet. Det er dermed vores indtryk, at mødet er et rigtig godt forum til at få en mere grundig forklaring på, hvordan vi har løst en særlig teknisk udfordring og hvordan man kan gribe den an fremover.

Det siger vores støberiteknikerlærlinge

Fra lærling til fastansat 
Langt de fleste støberiteknikerlærlinge hos BIRN er voksenlærlinge og dermed over 25 år. Det er attraktivt både for BIRN som virksomhed og for de enkelte lærlinge, blandt andet fordi støberiteknikerlærlingene kommer med en del erfaring, inden de uddanner sig, og fordi man som lærling bliver en fast del af dagholdet. Herudover har BIRN som udgangspunkt et mål om at fastholde lærlingene som udlærte medarbejdere, når de har gennemført støberiteknikeruddannelsen, hvis altså der er mulighed for det. 

- Det er naturligvis ressourcekrævende at uddanne lærlinge, men det er ressourcer godt givet ud, hvis vi på den måde kan skabe vores egen fødekæde af kommende medarbejdere, som både er kvalificerede og motiverede. En stor del af vores lærlinge er ofte startet som ufaglærte medarbejdere i vores produktion. Det har typisk givet dem en interesse i faget og lyst til at lære mere.
BIRN_Line_UP_RGB

Kurt Bjarne Larsen, støberiteknisk chef og ansvarlig for støberiteknikerlærlinge hos BIRN

Årets Innovative Læreplads
BIRN faciliterer jævnligt besøg hos andre støberier eller hos leverandører i både ind- og udland, så støberiteknikerlærlingene får at se med egne øjne, hvor råmaterialerne kommer fra. De kan også komme på kursusforløb hos maskinproducenter for at blive undervist i at producere med de maskiner, der bruges hos BIRN. Herudover deltager BIRN i støberibranchens lærlingebyt, hvor støberier i hele Danmark bytter lærlinge med hinanden en uge hvert år. 

Støberibranchen i Danmark er generelt opmærksom på vores eget ansvar for at uddanne støberiteknikerlærlinge og dermed fremtidens arbejdskraft. Eksempelvis byder de forskellige støberier ind med lærerkræfter på uddannelsen, hvor faglærere stilles til rådighed på skolerne. BIRN ligger blot 500 meter fra skolen i Holstebro, så det er meget nærliggende for os at bidrage med alt lige fra materiel og undervisere til rundvisninger for studerende.

I 2022 blev vi kåret som Årets Innovative Læreplads af UC Holstebro og fik en flot andenplads på landsplan. Det er lærlinge, der indstiller og stemmer om prisen, så det er en stor anerkendelse af os som læreplads og en pris, vi er meget stolte af.

Læs mere om Støberiteknikeruddannelsen på www. stoberitekniker.nu.