Vi tager ansvar

Støbegods spiller en afgørende rolle i vores dagligdag. Tænk på det støbejern, der bruges i de køretøjer, der kører varer fra A til B. Eller støbejernet i vindmøllen der genererer vedvarende energi. Støbejern vil i fremtiden fortsat være uundværligt, da det er et stærkt, holdbart og genanvendeligt materiale. Men støbejernsproduktion belaster også klodens ressourcer og bidrager til klimaforandringer. Det skal vi håndtere.

For os handler bæredygtighed om at balancere økonomisk vækst, socialt ansvar og reducere vores negative miljøpåvirkninger. Vi betragter bæredygtighed som en vigtig drivkraft for at sikre vores forretnings fremtidige succes, det langsigtede samarbejde med vores kunder og udviklingen i de samfund, hvori vi opererer. For os er bæredygtig vækst både et ansvar og et krav for vores fortsatte eksistens. Det er ikke blot den rigtige vej at gå. Vores kunder forventer det. Nutidens og fremtidens medarbejdere forventer det.

Som Nordeuropas største støberikoncern har vi et ansvar for at arbejde proaktivt med at reducere de negative miljøpåvirkninger, der er forbundet med vores drift. At gøre dette samtidig med at nå de ambitiøse vækstmål vi har sat op, vil blive en udfordring. Men det er en udfordring, som vi gerne tager op.

BIRN_SustainabilityReport_2_Low
Nyhed

Bæredygtigheds-rapporten er et indledende skridt mod en mere bæredygtig forretningsmodel for hele BIRN Group. 

Læs mere

Spåner
 

Cirkulær økonomi

BIRN koncernens forretningsmodel bygger på en cirkulær økonomisk tankegang. For os har det længe været sund fornuft at forholde sig til, hvordan vi anvender og forbruger klodens ressourcer. Vi upcycler affaldsmaterialer, genanvender vores egne materialer i lukkede kredsløb og udvikler produkter med lang levetid, der kan genbruges i det uendelige.

- Læs mere

Afslagning
 

Emissioner og energi

Som følge af energiintensive processer ved høje temperaturer samt et stort forbrug af råstoffer, tegner verdens jern-og stålproduktion sig for en stor del af den globale udledning af drivhusgasser. Hos BIRN fortsætter vi vores arbejde med at reducere emissioner forbundet med vores drift og indvie interessenter i vores resultater.

- Læs mere

93 %

stålskrot i vores støbejern

98 %

af sand til kerneproduktion genanvendes

BIRN Koncernen

Vi står sammen om at skabe økonomisk vækst, socialt ansvar og reducere vores negative miljøpåvirkninger.