Governance - Selskabsledelse

I BIRN er god og ordentlig virksomhedsledelse fundamentet for gode og sunde forretninger og arbejdspladser. På trods af vores forskelligheder virksomhederne imellem er vi ét hold, og vi organiserer os derfor på en måde, der sikrer synergier på tværs og fælles retningslinjer inden for fx ledelsesprincipper, IT og indkøb.

Din certificerede partner!

Hos BIRN sætter vi hele tiden nye mål for at anvende ressourcer mere effektivt i vores processer. Dette gør vi blandt andet ved at minimere affald og forbedre vores energieffektivitet.

Bæredygtighed

ESG - Environment, Social og Governance

BIRN Group bliver omfattet af det nye EU-direktiv om bæredygtighedsrapportering (Corporate Sustainability Reporting Directive) fra 2026. Vi er dog allerede i fuld gang med at dokumentere og skabe overblik over, hvordan vi arbejder med bæredygtighed i hele koncernen.

Læs mere her