Som værktøjsmager laver du bl.a. forme til vores støbejernsproduktion. Her kræves der præcision, da et angivet mål skal overholdes på brøkdele af en millimeter. Du får en grundlæggende viden om konstruktion af støbeforme og lærer at bruge tegneprogrammer (DAC) samt programmere, betjene og vedligeholde cnc-maskiner.

Praktisk information
Uddannelsen veksler mellem teori på erhvervsskolen og praktikforløb os Birn.

Adgangskrav til grundforløbet er folkeskolens afgangseksamen eller tilsvarende med karakteren 2,0 i dansk og matematik. Der er specifikke krav ved overgangen til hovedforløbet.

Som udlært værktøjsmager har du mulighed for at søge ind på flere videregående uddannelser.

Læs mere om værktøjsmageruddannelsen på www.vaerktoejsmager.nu.


Øvrige lærepladser

Vi har også andre spændende lærepladser.

Find lærepladser her